Οι Υπηρεσίες μας

 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων
 • Πιστοποιητικά υγείας
 • Κλινική εξέταση
 • Καρδιογράφημα
 • Υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex)
 • Δοκιμασία κόπωσης
 • Holter καρδιακού ρυθμού
 • Holter αρτηριακής πίεσης
 • Αναίμακτη στεφανιογραφία
 • Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Προαθλητικός έλεγχος
 • Προσχολικός καρδιολογικός έλεγχος
 • Καρδιολογία των Αθλητών
 • Αρτηριακή Υπέρταση
 • Δυσλιπιδαιμίες
 • Στεφανιαία νόσος
 • Μυοκαρδιοπάθειες
 • Καρδιακή Ανεπάρκεια
 • Βαλβιδοπάθειες
 • Αρρυθμίες
 • Καρδιολογία της Κύησης
 • Θυροειδής και Καρδιά
 • Μεταβολικό σύνδρομο