Χρήστος Φελουκίδης

Χρήστος Ν. Φελουκίδης

Ειδικός Καρδιολόγος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ά Καρδιολογικής Κλινικής ΠΓΝΘ  “ΑΧΕΠΑ”

Υπ. Διδάκτωρ Καρδιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Master’s Degree in Pulmonary Vascular Diseases, University of Bologna

τ. Clinical Fellow in Emergency Medicine, Royal Gwent Hospital

τ. Clinical Fellow in Cardiology, Blackpool Teaching Hospitals

Κάτοχος του European Diploma in General Cardiology

Απόφοιτος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης