Στεφανιογραφία – Αγγειοπλαστική

Η στεφανιογραφία είναι εξέταση με την οποία σκιαγραφούνται οι στεφανιαίες αρτηρίες. Έτσι απεικονίζονται διάφορες παθολογικές καταστάσεις (αθηροσκλήρυνση, θρόμβωση, συγγενείς ανωμαλίες και σπασμός) και γίνεται εκτίμηση της σοβαρότητας αυτών. Η στεφανιογραφία αποτελεί τμήμα του καρδιακού καθετηριασμού. Γίνεται με παρακέντηση της μηριαίας

Τι είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα ή Triplex καρδιάς;

Είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιεί υπερήχους , δηλαδή ηχητικά σήματα μη ακουστά από το ανθρώπινο αυτί, οι οποίοι ανακλώνται από τις καρδιακές δομές και συνθέτονται σε εικόνα. Η εξέταση δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την κατασκευή (ανατομία) και τη λειτουργικότητα (δύναμη)