Το triplex καρδιάς (υπερηχοκαρδιογράφημα) γίνεται με μια συσκευή υπερήχων που παρέχει απεικονίσεις των δομών της καρδιάς σε μια οθόνη.

Τα υπερηχητικά κύματα αναπηδούν στις καρδιακές δομές και η ηχώ τους μεταφράζεται σε μορφή απεικόνισης.

Με το triplex καρδιάς μπορούμε να διαπιστώσουμε την γενική λειτουργικότητα της καρδιάς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να μελετήσουμε με ακρίβεια τα εξής:

  • μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεγάλων αγγείων
  • πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς
  • κινητικότητα της καρδιάς (δηλ πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά σαν μυική αντλία)
  • αιμοδυναμική της κυκλοφορίας του αίματος στην καρδιά
  • λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων
  • συγγενείς καρδιοπάθειες
  • μυοκαρδιοπάθειες
  • παρουσία υγρού στην καρδιά

Για την εξέταση ο ασθενής θα χρειαστεί να ξεντυθεί απο τη μέση και πάνω και να ξαπλώσει στην εξεταστική κλίνη. Ο Καρδιολόγος θα απλώσει στο στήθος του  ένα είδος γέλης (τζελ) που βελτιώνει την μετάδοση των υπερηχητικών δεσμίδων μέσω του δέρματος. Η εξέταση είναι ανώδυνη, χωρίς ακτινοβολία και διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία, ο ασθενής μπορεί να παρακολουθεί την εξέταση