Το καρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι η πιο απλή, γρήγορη, ανώδυνη και οικονομική καρδιολογική εξέταση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΓ)

Το καρδιογράφημα (ηλεκτροκαρδιογράφημα) αποτελεί μια ανώδυνη διαδικασία που περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλεκτροδίων (βεντούζες) στο στήθος του ασθενούς. Τα ηλεκτρόδια αυτά καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς η οποία εκτυπώνεται στο χαρτί του καρδιογράφου. Αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της κατάστασης των μυοκαρδιακών κυττάρων και του καρδιακού ρυθμού.

Η λήψη ενός καλού ιστορικού, η επιμελής κλινική εξέταση και το καρδιογράφημα, αρκούν τις περισσότερες φορές να καθοδηγήσουν τον Καρδιολόγο στη σωστή διάγνωση